• Zwroty i reklamacje

W celu zwrotu zamówionych produktów należy:

-Wypełnić formularz zwrotu. (znajduje się poniżej oraz w regulaminie sklepu)
-Zapakowany towar wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem odesłać na adres:

Maksymilian Karlsbad
ul. Wolbromska 38 03-680 Warszawa 

biuro@mykotek.pl

- Zwrot można wykonać w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia przesyłki.
- Koszt związany z odesłaniem towaru ponosi klient.
- Zwrot pieniędzy za towar wykonywany jest w ciągu 14 dni, na konto bankowe podane przez klienta lub za pośrednictwem serwisu Autopay.

- Towar nie może być używany.
- Prosimy o nie wysyłanie towaru za pobraniem, ponieważ nie zostanie on odebrany przez sklep.


Jeśli masz dodatkowe pytanie z chęcią odpowiemy: biuro@mykotek.pl


Jeśli jakiś produkt Ci nie odpowiada i masz zamiar go wymienić - zwróć go i złóż nowe zamówienie oraz opłać.Prosimy o zwrot towaru na adres:ul. Wolbromska 38
03-680 WarszawaWZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Maksymilian Karlsbad
ul. Wolbromska 38 , 03-680 Warszawa
adres e-mail: biuro@mykotek.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Numer konta na które ma zostać zlecony zwrot:

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................